Eesti Looduse fotov�istlus
04/2004   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
in memoriam EL 04/2004
Eesti vanim hdrobioloog

ilme Tlp

5. juuli 1913 5. november 2003


ilme Tlp oli prit Prnumaalt, Tori vallast. Lpetas 1931. aastal Prnus ttarlaste gmnaasiumi ja astus jrgmisel aastal Tartu likooli matemaatika-loodusteaduskonda. Bioloog-zooloogi diplomi sai ta prast sda, 1946. aastal. Juba 1941. aastast ttas zooloogia kateedris laborandina, 1946. aastast asus sja loodud ENSV TA zooloogia ja botaanika instituuti.

Professor Heinrich Riikoja soovitusel hakkas ilme uurima surussklaste ehk hironomiidide vastseid mageveekogudes vga levinud loomi, keda pole ndki lihtne mrata. Kigepealt vttis ta osa Emaje uurimisest (19471951). Seal kogutud hironomiididest kirjutas ta kandidaadivitekirja, mille kaitses 1958. aastal Tartus.

Hiljem oli osaline kigis ZBI hdrobioloogiasektori (hiljem limnoloogiajaama) suurtes tdes Peipsil, Vrtsjrvel ja sadadel vikejrvedel.

ilme Tlp oli mitme monograafia ks phiautoreid, neist Eesti jrved (1968) sai hiljem ENSV riikliku preemia. 1961. aastal valiti ta vanemteaduriks. Kui ZBI td laienesid jgedele ja Lnemerele, tuli ilmel lbi vaadata ka sealt prit hironomiide. Aastail 19741978 oli ta isegi merebioloogia sektori koosseisus.

Ta on likoolis bioloogidele loenguid pidanud ja vlipraktikat juhendanud. Kahest tema pilasest Klli Kangurist ja Ado Seirest said ZBI teadurid ja bioloogiakandaadid hironomiidide alal. ZBI vlitdel oli ilme nudlik, tpne ja humoorikas lemus, ainus eestiaegsete bioloogide esindaja seltskonnas.

Nukogude Liidus oli ilme Karlovna Tlp oma erialal tunnustatud eriteadlane, oodatud osaleja paljudel teaduskonverentsidel. Rahvusvahelistele kongressidele ja konverentsidele pses ta kahjuks ainult siis, kui neid peeti suurel kodumaal. Ka ilme teadustd hironomiidivastsete ja ldse phjaloomastiku kohta, arvult le kolmekmne, ilmusid ikka vaid eesti ja vene keeles.

1982. aastast ji ilme pensionile, sest nrgenev ngemine ei lasknud enam td teha. Terase mistuse, huumorimeele ja erksa huvi mbritseva vastu silitas ta lpuni.Tarmo Timm
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012