Eesti Looduse fotov�istlus
2004/06   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL KSIB EL 2004/06
Milline on Saaremaa niitude ja karjamaade tulevik?

Reliktsed plised heina- ja karjamaad on osa maaelu loomulikest tavadest. ksikud memmed ja taadid, kes ei vaja maa traditsiooniliseks hooldamiseks rahavgeva abi. Nad saavad hakkama, hooldavad neid ja teavad, miks just nii. Just neisse paikadesse ongi koondunud Saaremaa looduse mitmekesisus ja mte. Kui laegas ava ja pi elama maal! Eri toetuste ja esivanemate elutarkuse abil vime elustada vanad Saaremaa maastikud.

ha enam linnast maale pakku jooksnud noori avastab mineviku kaduvaid vrtusi: pliseid maastikke, koduloomi, traditsioone, mtet, elulaadi. Elu loodusega koos ongi aukartus elu ees. Maastikud kasvavad kinni kiiremini kui kunagi varem. Kik taaskasutusse vetavad alad on hvivate laamade puhul thise thtsusega.

Suur osa endistest maastikest vsastub aga tie hooga. Siiski, 2002. aastal avastasime Kotlandi klas, et seal tehakse seniajani lehisvihtu, nagu neid tehti tuhandeid aastaid tagasi. Ent enamikul metsaheinamaadel kib heinategu talgutega ehedal moel viimaseid pevi. Tulevikus peame ikka kike rahaga mtma. Tabel annab levaate riiklikest maahooldustoetustest Saare maakonnas aastail 20012003.


Meede (ha) 2001 2002 2003
puisniidu hooldus 133 125 128
loopealse hooldus 813 870 1016
rannaniidu hooldus 874 1099 903
luha/soostunud niidu hooldus 56 315 268
puiskarjamaa hooldus 792 626 594
aruniidu hooldus 56 319 277
vsaraie 64 144 140
puurinde struktuuri kujundamine 51 61 54
uute tarade ehitamine (km) 118 62 46
Viimasel kolmel aastal on Eesti riik tublisti toetanud Natura elupaikade hooldamist ja taastamist. Usun, et toetus innustab paljusid ettevtlikke inimesi alasid hooldama, taaskasutusse vtma. Praegu on rohkem vimalusi kui varem. Eesktt hoiualadel, kus Saaremaa keskkonnateenistus aitab traditsioonilist maaelu edendada koosts kohalike inimeste ja hingutega.Veiko Maripuu, Saaremaa keskkonnateenistuse peaspetsialist
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012