Eesti Looduse fotov�istlus
2004/11   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Lugeja ksib EL 2004/11
Miks sisendavad ussid ja mblikud udu?

Misprast kardetakse mblikke vi tuntakse nende vastu vhemasti vastikust? Hoolimata tigast, et Eestis ei ela htegi mblikku, kes kujutaksid endast arvestatavat ohtu inimesele. Kimalased vi mesilased selliseid emotsioone enamasti ei tekita, kuigi mesilase kest on paljud pista saanud. Miks on kuuejalgne kimalane vi mesilane meile vastuvetavam kui nood kaheksa jalaga loomad?

Et sellistele paradoksidele vastust leida, peaksime arvatavasti heitma pilgu aegade taha, mil meie esivanemate elukeskkond erines praegusest oluliselt. Lunapoolsetes maades ei ole olnud ega ole praegugi mbliku tlitamine hemtteliselt ohutu nagu meil: nii mnegi liigi hammustus vib inimesele halvasti lppeda. Seega vis mblikest eemale hoidmine olla tiesti phjendatud. Seda eriti siis, kui ohtlikud ja ohutud liigid juhtusid vliselt sarnased olema.

Loodusliku valiku survel kinnistus mbliku kujund kui potentsiaalne ohuallikas inimese vi pigem inimese eellaste evolutsioonilises mlus, avaldudes emotsionaalsel tasemel hirmuna [1]. Kuigi meie laiuskraadidel miski seda evolutsioonilist mlu tnapeval ei kinnista, ei ole aeg mineviku hirmude kustumiseks olnud ilmselt piisavalt pikk.

udusfilmides ja nn. tsieluseriaalides rhutakse sageli just nendele evolutsioonilisest mlust prit hirmudele. Tsi kll, vaevalt filmide tegijad seda alati endale nii teadvustavad. Enamasti eksponeeritakse meile tiesti ohutuid loomi, kuid meie evolutsioonilises mlus on need talletunud potentsiaalselt ohtlikena.

Niteks nood sna sageli kasutatavad, umbes paari sentimeetri pikkused ussikesed on hariliku jahumardika (Tenebrio molitor) tugud, tuntud ka kui jahuussid. Selle peaaegu kogu maailmas levinud mardika tugud toituvad jahust ja jahusaadustest. Jahumardika tugud ei ole inimesele niisiis mitte sugugi ohtlikud, kuid arvatavasti just sarnasus mingite ohtlike objektide ja/vi seos ebasoovitavate nhtustega evolutsioonilises minevikus tekitab meis nende suhtes va. Kuna jahumardikaid on lihtne kasvatada, kasutatakse neid laialdaselt lemmikloomade toiduna ja kalasdana. udusfilmides nidatakse just jahuusse nende lihtsa kttesaadavuse tttu.Tiit Teder
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012