Eesti Looduse fotov�istlus
2005/1   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2005/1
Miks on Eestile tarvis Antarktika uurimisjaama?

Hoolimata hiljutistest kliima soojenemise ilmingutest oleme sndinud elama ja tegutsema phjamaal, mille looduskeskkond on kujunenud suuresti polaaroludes. Niteks on vorminud Skandinaavia jkilp ja selle sulavesi meie maastikke ning praegusajal toimuvad sama laadi protsessid Antarktise rannikul.

Meie teadlased on baltisakslastest tnapevani edukalt uurinud polaaralasid, ka Eesti looduse arenguloo mistmiseks. Laiemalt vttes ei saa kski loodusteadus olla edukas, kui ta piirduks vaid he maa, he regiooni vi he polaarala andmestikuga. Pole olemas ksnes Arktika vi Antarktika geomorfoloogiat, glatsioloogiat, jrveteadust jne., kll on kigil teadustel polaarkomponent. Mistmaks, mis toimus Eesti looduses jajal ja prast j taandumist, on rmiselt vajalik kia polaaraladel.

Eesti teadlaste edukat tegevust Antarktises endise Nukogude Liidu, aga ka teiste riikide ekspeditsioonide koosseisus thistavad le 110 teaduspublikatsiooni. Kogemused ja noorte teadlaste huvi annavad vimaluse judumda jtkata Antarktika-uuringuid. Muide, kui soomlased 1988 alustasid, polnud neil Lunamandri uurimise traditsiooni hoopiski.

Antarktika lepingu jrgi on lunapolaarala rahu ja teaduskoost piirkond. See on ainuke piirkond maailmas, kus kigil konsultatiivsetel lepinguosalistel on vrdne otsustusigus. Riigid teevadki seal koostd: iga riik arendab oma uurimisprojekte, juhindudes ka rahvusvahelise Antarktika teaduskomitee seisukohtadest, osaleb teiste riikide omades ning kutsub teiste maade teadlasi oma jaamadesse ja laevadele. Telise koost eeldus ongi uurimisjaam ja -laev, kas vi vikesed, kuid lbimeldud asukoha ja otstarbeka ehitusega.

Vaid teiste riikide infrastruktuuril phinev strateegia tagaks uuringud vaid siis, kui partneritel on vimalusi ja aega. See ei anna erilist rahalist kokkuhoidu ja jtab varju Eesti riigi. Meie soov ja vimekus konstruktiivselt kaasa rkida globaalset kliimat ja keskkonda puudutavates ksimustes ei juaks rahvusvahelise ldsuseni.

Eesti uurimisjaam Antarktises oleks oluline panus meie teaduse arengusse ja tstaks htlasi Eesti esile edumeelse, globaalset keskkonnateadust ja -julgeolekut vrtustava riigina. Seda arvesse vttes oleksid kulutused suhteliselt vikesed.Enn Kaup
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012