Eesti Looduse fotov�istlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Natura 2000 alad vrgust vaadata

Alates 7. juunist saavad kik asjahuvilised tutvuda Euroopa Liidu looduskaitsevrgustiku Natura 2000 alade eelvalikuga Eestis, sest loodavad loodus- ja linnuhoiualad on digiteeritult leida veebiaadressilt http://maps.ekk.ee/natura.
ldist teavet Eesti Natura-protsessi kohta leiab aadressilt www.envir.ee/natura2000.
Kaardiserveri abil on lihtne vaadata, millistes piirkondades leidub Natura-alasid. Otsingut saab teha nii maakonna, valla, kla kui ka konkreetse ala kaupa ning kaarti on vimalik suurendada kuni 1:10 000-le. Lne- ja Raplamaa kohta on kttesaadavad ka katastriandmed. Seega saab maaomanik katastriksuse numbri vi nimetuse jrgi leida oma maal asuva Natura-ala.
Iga maaksuse ja ala kohta on vimalik esitada ksimusi ja kommentaare.
Natura eelvalikut tutvustatakse huvilistele valdades ja maakondlikes keskkonnateenistustes. Peale veebiphise kaardi saab infopevadel tutvuda ka paberkaartidega.

KKM
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012