Eesti Looduse fotov�istlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Ohtlike jtmete mratlemine

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
27. august 2002

VALITSUS KEHTESTAS OHTLIKE JTMETE MRATLEMISE KORRA

Valitsus kehtestas oma tnasel istungil ohtlike jtmete mratlemise ja liigitamise korra, mis aitab ettevtjatel ja keskkonnaametnikel vaidlusalustel juhtudel vga heselt selgeks teha, kas tegu on ohtliku jtmega vi mitte.

Kuigi Vabariigi Valitsuse mrus konkretiseerib philised jtmeliigid, mida tuleb ksitleda ohtlikena, ei ole he nimistu abil siiski vimalik lahendada kiki kige erinevama pritolu ja koostisega ohtlike jtmete mramisel praktikas ettetulevaid juhtumeid.

Keskkonnaministeeriumi jtmeosakonna juhataja Peeter Eegi snul on vaidlusi selle le, kas mingeid jtmeid liigitada ohtlike alla vi mitte, les kerkinud korduvalt.

"Niteks viks tuua plevkivi poolkoksi, mille tootjad on tstatanud ksimuse, kas poolkoks ning sellest valmistatud tooted liigitada ohtlike jtmete alla vi mitte," tles Eek.

Tna kehtestatud mruse alusel sltub tpsem ohtlikkuse mrang konkreetsete jtmete pritolust ja koostisest, eesktt seal sisalduvate ohtlike ainete iseloomust ja kogusest.

Ohtlikeks nimetatakse neid jtmeid, mis vivad omada ohtu inimese tervisele vi keskkonnale. Selle ohu mrab enamikel juhtudel ohtlike ainete sisaldus jtmetes.

Lisainfo: jtmeosakonna juhataja Peeter Eek, tel 626 2884, 051-65291

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete broo spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012