Eesti Looduse fotov�istlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Rannaalade planeerimise kogemusi

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
30. oktoober 2002

PLANEERINGUT TULEB KOOSTADA ARVESTADES RANNAALADE ERIPRA

Tnasel rannaalade planeerimist ksitlenud seminaril esitleti Eestis lbi viidud rannaalade pilootprojekte ning saadud kogemuste phjal tehti jreldusi, kuidas randa ja kallast edaspidi arukamalt planeerida ja millised on tegurid, millega planeeringu koostamisel tuleb arvestada. Viimase kahe aasta jooksul on lbi viidud neli pilootprojekti: Krgessaare, Phalepa, Leisi ja Vihula vallas.

Keskkonnaministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Jri Lassi snul on suurim pilootprojektide lbiviimisega saavutatud tulemus see, et nendes valdades on lbi planeerimisprotsessi laialdaselt teadvustatud ranna- ja kaldakaitse vajadust ning on tekkinud arusaam, kuidas randa ja kallast planeerida.

"Selgeks on saanud see, et pole mtet planeerida tervet randa vallas korraga, vaid vtta selgesti eristatavad valla osad, kus soovitakse intensiivsemalt ehitada. Neil aladel tuleb siis selgeks teha, milliseid maakasutus- ja ehitustingimusi on vajalik seada," tles Lass. Pilootprojektide phjal koostatakse jrgmisel aastal ksiraamat
omavalitsustele ranna ja kalda alade planeerimise kohta.

Tiendavat informatsiooni pilootprojektide kohta on vimalik saada
vastavatest valdadest vi keskkonnaministeeriumist.

Lisainfo: planeeringute osakonna juhataja Jri Lass, tel 052-68073

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012