Eesti Looduse fotov�istlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Riigimetsa tnavune raiemaht teada

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
25. mrts 2003

VALITSUS KINNITAS RIIGIMETSA TNAVUSE RAIEMAHU

Valitsuse kinnitas tnasel istungil riigimetsa majandamist korraldavatele isikutele ja riigiasutustele 2003. aastal riigimetsast raiuda lubatud puidu koguse, mis on metsamajandamiskavade alusel 2,67 miljonit tihumeetrit.

Riigimets, millest metsaseaduse alusel uuendus-, valik- ja harvendusraie korras raiuda lubatud puidu kogus mratakse, on pllumajandusministeeriumi, haridusministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi valitsemisel.

Teiste ministeeriumide valitsemisel olevale riigimetsale ei ole metsamajandamiskavasid koostatud vi ei tehta nendes metsades uuendus-, valik- ja harvendusraiet.

Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevas riigimetsas korraldab metsa majandamist Riigimetsa Majandamise Keskus.

Lisainfo: Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist Rauno Reinberg, tel 626 2921

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012