Eesti Looduse fotov�istlus
2008/5   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2008/5
Professor Olevi Kulli mlestusfondi esimese stipendiumi saab Ingmar Tulva

18. aprillil vaatas Tartu likooli (T) sihtasutuse professor Olevi Kulli mlestusfondi komisjon lbi stipendiumitaotluste avaldused. Esimene stipendium otsustati anda T koloogia ja maateaduste instituudi neljanda aasta doktorandile Ingmar Tulvale (fotol).
Ingmar Tulva on uurinud eelkige puude gaasivahetust fotosnteesi ja hulhede juhtivust puistu valgusgradiendis. Tulva oli ks professor Kulli juhendatavatest ning ta jtkab Kulliga koosts alustatud uuringuid oma peagi valmivas doktorits. Mlestusfond loodi T sihtasutuse juurde professor Olevi Kulli (22. VI 1955 31. I 2007) mlestuse jdvustamiseks tema sprade ja kolleegide algatusel 2007. aasta juunis.
Annetused mlestusfondi T sihtasutuse kodulehe kaudu on endistviisi teretulnud, vt. http://www.ut.ee/sihtasutus/index.php?lk=13&stipendium=60.Mlestusfondi komisjon
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012