Eesti Looduse fotov�istlus
2008/5   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Artikkel EL 2008/5
ks maailm kuue maailmajao mitmekesise elustiku asemel.Invasioonikoloogia 50

Vrliikide invasiooni uurivatele teadlastele on 2008. aasta juubelihnguline. Viiekmneaastaseks saab Inglismaalt prit zooloogi Charles Sutherland Eltoni (19001991) raamat The Ecology of Invasions by Animals and Plants, mille ilmumist on hakatud kokkuleppeliselt pidama invasioonikoloogia kui iseseisva teadusharu tekkeajaks.

Loomakoloogidele seostub Charles Eltoni nimi eelkige tema varasemate tdega (nt. Animal Ecology, 1927), mis on pannud aluse paljudele ndisaegse populatsiooni- ja kooslusekoloogia valdkondadele. Kes ei teaks selliseid misteid nagu toiduahel, koloogiline ni vi koloogiline pramiid? Noort Charlesi kitsid eriliselt populatsioonid, mis olid vimelised plahvatuslikult paljunema ja oma leviala laiendama.

Rsitava Teise maailmasja ajal titis Elton enda loodud loomapopulatsioonide broo (The Bureau of Animal Population, asut. 1932) lesannet: ttada vlja thusad meetodid, piiramaks invasiivsete kahjurite, nagu rotid, hiired ja klikud, ha suurenevat arvukust. Prast sda huvitus ta muude probleemide krval ka invasiivsete liikide mjust looduslikele kossteemidele. Tolleaegne teadlaskond pidas invasioone looduse uurimist segavateks anomaaliateks ja nende mjude ilmsikstulekut pti niteks vlitid kavandades igati vltida. Erinevalt teistest mrkas Elton juba pool sajandit tagasi, et inimese tegutsemisega kaasnevad protsessid, mis pikemas ajaskaalas muudavad oluliselt planeedi looduslikke kooslusi.


Millest Elton kirjutas? Populaarteaduslikus vtmes kirjutatud raamat sidus esimest korda teemad, mida seni oli ksitletud eraldi biogeograafia, looduskaitse, epidemioloogia, inimasustuse ajalugu, populatsioonikoloogia jne. ja nitas omakorda nende valdkondade otsest seost invasioonidega ja rnde vimalikku mju Maa elule.

Juba 50 aastat tagasi spekuleeris Elton globaalselt kehtivate invasioonikoloogia seadusprasustega, mis alles hiljaaegu on ka statistiliselt testatud. Niteks troopiliste alade parem vastupanu invasioonidele, kui vrrelda parasvtme aladega vi saareliste ssteemide invasioonitundlikum loomus niisama suurte maismaaosadega vrreldes. Mned Eltoni tstatatud uurimisvaldkonnad on senini thelepanu keskmes: ikka seletatakse leviku ja levimisega seotud mehhanisme, kirjeldatakse mju eluslooduse mitmekesisusele, vaadatakse hiringute olulisust invasioonide avaldumisel jne.

Eltoni mju ndisaegsele invasioonikoloogiale nib aina suurenevat. Prast 30-aastast ooteaega (sarnane nn. lag-faasiga, mis on omane ka paljudele liikidele enne invasioonilist paljunemist) on Eltoni teosele alates 1990. aastatest jrjest sagedamini viidatud. Raamatut on nimetatud invasioonibioloogia piibliks, invasioonikoloogia nurgakiviks ja heks perspektiivsemaks teoseks koloogia vallas. Tema td on rahvusvaheliselt tsiteeritud le 1500 korra mrksa rohkem kui selle valdkonna teisi thtpublikatsioone. htaegu on teost alati mainitud konkreetse hpoteesi kontekstis, mitte lihtsalt ldiselt invasioonidele viitava allikana. Aastas lisandub htesoodu umbes sada tsiteeringut, htaegu juhtub sagedamini ka invasioone.Merle pik
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012