Eesti Looduse fotov�istlus
2010/2   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2010/2
Loodusklastuse planeerimine aitab loodust hoida

Eelmisel aastal keskkonnaameti tellitud uuringus Turismi mju Kpu poolsaare rannikule analsiti, kuidas aastatel 20052007 rajatud puhketurismi suunav infrastruktuur on mjutanud inimeste kitumist looduses.
Inimtegevuse jlgi kaardistati 40 kilomeetri pikkusel rannikuligul Luidja lahest kuni Mustana oja suudmeni. Uurimistulemusi vrreldi 2003. aasta inventuuri andmetega. Selgus, et lkkeasemete arv on tnu ametlikele telkimisaladele vhenenud ja enamik rannas vedelevat prahti prineb merest. Puhkajatest jnud olmeprahti leiti vaid mne lkkekoha juurest.
Seevastu sidetakse mootorsidukitega endiselt aasta ringi kogu rannikul piki randa. Eriti on see loodust kahjustanud Ristna phjaninas surfiparadiisi mbruses. Kahtlemata on viimastel aastatel suurenenud ATV-de hulk, seetttu on kahjustatud ka sraseid kooslusi, kuhu varem siduautoga ei psenud.
Jreldati, et piirata tuleks liiklust rannaga paralleelselt kulgeval piirivalveteel, panna sinna keelumrgid ning paigaldada piirded piirivalveteest mere poole, vltimaks situ risti-rsti le luidete.
Kpu poolsaare rannik on atraktiivne puhkepiirkond, kus tehakse meelsasti lket ja telgitakse. Kpule on iseloomulikud luited, kliburannad ja rannikumadalad, mis on Euroopa Liidus vrtustatud elupaigatbid.Keskkonnaamet
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012