Eesti Looduse fotov�istlus
2011/02   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
snumid EL 2011/02
Euroopa Liidus kehtib 2011. aastal angerja ekspordi ja impordi keeld

Kuna angerjavaru aina kahaneb, on Euroopa Liidu riigid otsustanud sel aastal keelata angerja sisse- ja vljaveo, et vimaldada varudel taastuda.
Angerjas on kantud ohustatud liikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni CITES ja tema elusisendite ja ka toodete ekspordiks ning impordiks on vajalikud eriload.
Euroopa riigid on otsustanud, et selle aasta lpuni ei vljastata CITES-i lube, et angerjat Euroopa Liitu vi siit vlja vedada. Seejrel tehakse vahepeal laekunud uue informatsiooni phjal uus otsus jrgnevateks aastateks. See otsus praegu ei puuduta Euroopa Liidu sees toimuvat kauplemist, aga asurkonna seisundi jtkuva halvenemise korral kaalutakse vimalust lisada angerjas ka meie kaitstavate liikide nimekirja, mis vlistaks nii pgi kui turustamise, selgitas keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna spetsialist Kadri Alasi.
Maailma looduskaitseliidu (IUCN) punase raamatu jrgi on angerjas vljasuremisohus ning kuulub rmiselt ohustatud liikide hulka. Angerjat ohustab inimmju elupaikadele, esmajoones tkete ehitamine angerja rndeteedele ja lepk. lepk on ilmne kigi vanusjrkude, eriti aga klaasangerja puhul. Soovitavaks ei peeta ka klaasangerjate mberasustamist, kuna see suurendab suremust ning on andmeid, et mberasustatud angerjate rndamisvimekus tagasi kudealadele on tugevasti kahjustatud.
Rahvusvahelise mereuurimise komisjoni (ICES) andmetel vastab angerja asurkonna praegune taastootmise tase 19 protsendini selle 1970. aastate tasemest, kusjuures angerja varud kahanevad endiselt. Niteks 2008. ja 2009. aasta jooksul vhenesid klaasangerja varud 5060%.Keskkonnaministeerium
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012