Eesti Looduse fotov�istlus
2011/08   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2011/08
Mis saab Euroopa kalandusest

Suured keskkonnaorganisatsioonid on kiitnud Euroopa kalandusvoliniku kreeklanna Maria Damanaki ja Euroopa komisjoni ettepanekuid uue EL htse kalanduspoliitika (KP) kohta, aga leidnud neis ka hulga puudujke.
Nii ei suuda need luua raamistikku, vahendeid ja kindlust piirata ilmselgelt liiga suurt kalalaevastikku ning tagada teline nihe koloogiliselt kestliku kalanduse suunas. KP ei tohi enam soodustada pki, mis letab kalade vi mis tahes mereelukate hulgaga lubatavaid piire. Teadlaste seisukohti pole endiselt kllaldaselt arvesse vetud; kalapki ei saa aga teisiti muuta kossteemiphiseks.
Merd ei tohi vaadelda kui kalade tootmisksust, KP aluseks peab olema hoopis ldisem keskkonnast lhtuv arusaam. Tasub meenutada, et praegu peetakse 72% Euroopa kalaasurkondadest leekspluateerituiks.
Juuli lpus avalikustas oma suhtumise KP-sse ka Eesti roheline liikumine pealkirja all Euroopa Liidu kalanduspoliitika reform rannakalureid ei kaitse (vt. http://www.roheline.ee/).RSPB/Loodusajakiri
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012