Eesti Looduse fotov�istlus
2012/6-7   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Veebivalvur EL 2012/6-7
Avati interaktiivne mrajate veebileht

Tartu likooli veebiserverisse on loodud veebisait efloora.ut.ee, mis koondab interaktiivseid taime- ja samblikumrajaid. Valides kaardilt huvipakkuva paiga, avanevad sellega seotud liigimrajad. Esialgu on inernetilehel saadaval kll vaid mrajad peamiselt Phja-Eesti piirkondade kohta, kuid aja jooksul lehte tiendatakse.
Mrajad koosnevad neljast osast: abi ja teave; interaktiivne illustreeritud ning vitepaaridel rajanev mraja; mraja trkiversioon ja liigiloend.
Mrajad on valminud projekti Digitaalsed taimetargad taskus ja arvutis loodushariduse edendamine interaktiivsete mrajate kaudu raames. Veebisaidil on kasutatud projekti KeyToNature kigus loodud Eesti eFloora andmebaasi ning levikuinfo prineb Eesti botaanikute tdest.
Kik mrajad ttavad internetihendusega arvutites, tahvelarvutites ja nutitelefonides.

28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012