Eesti Looduse fotov�istlus
2009/8   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Veebivalvur EL 2009/8
Enamikku saasteaineid on hus varasemast vhem

Keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskusel (ITK) on valminud kaks levaadet hukvaliteedi kohta, mis keskenduvad hku eraldunud saasteainete heitele.
1990.2007. aastal hku eraldunud saasteainete heitkogused paiksetest ja hajussaasteallikatest Eestis on e-vljaanne, mille esimeses pooles antakse levaade paiksetest ja hajussaasteallikatest hku paisatud heitkogustest, teises osas keskendutakse liikuvatest saasteallikatest tekkinud heitele.

levaatest selgub, et vrreldes 1990. aastaga on 2007. aastaks vhenenud kigi analsitud saasteainete heide, peamiselt majanduse ja omandisuhete mberkorralduste tttu prast Eesti taasiseseisvumist. Samuti on heide vhenenud, sest karmistunud on keskkonnaigusaktid.

Teine levaade hku eraldunud saasteainete heitkogused paiksetest saasteallikatest aastail 20042007 on keskendunud lhemale perioodile, analsides vveldioksiidi, tahkete osakeste, lenduvate orgaaniliste hendite, lmmastikoksiidide, ssinikoksiidide ja raskmetallide heidet. Vljaanne sisaldab ettevtetes pletatud ktuste analsi, samuti kokkuvtet lahustite ja lahusteid sisaldavate kemikaalide tarvitusest.
levaade on koostatud vlishku saastavate ettevtete iga-aastaste aruannete phjal ning pakub teavet ainult paiksete saasteallikate kohta.
Krvutades 2003. aastaga, on 2007. aastaks vhenenud kigi analsitud saasteainete heitkogused peale CO, mis on jnud samale tasemele, ja raskmetallide, mille kogus on suurenenud 10%. Enamjaolt prinevad saasteained Ida-Virumaalt ja Harjumaalt, neis maakondades on ka kige rohkem ettevtteid.
Vljaanded on saadaval veebilehel http://www.keskkonnainfo.eeITK
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012