Eesti Looduse fotov�istlus
2010/9   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Ajalugu EL 2010/9
Eesti Loodus

75 aastat tagasi

Vaatlusandmetest saadud empiiriliste valemite abil vis arvutada seniilmunud uute thtede perioodi. Viimane osutus nii pikaks, et ajaloolisel ajavltel ei ole suutnud kski nova teistkordselt ilmuda. Arvestades Nova Herculise heleduse tusu, oleks esitatud hpoteesi kohaselt oodata tema uuestiilmumist 10 miljoni aasta prast. Et hariliku the eluiga, mil ta nova pole olnud, arvestades uute thtede ilmumise sagedust ja kogu Linnutee thtede arvu, letab kindlasti 109 aastat, siis peaks, kui ta kord novaks muutub, Kukarkini ja Parenago hpoteesi kohaselt kasvama heleduses 18 thesuurust. Niisugune suur heleduse tus on aga ebatenone, ja seda pole ka kunagi Linnutees vaadeldud. Seega oleks nova seisukord ikkagi erandlik the olukord. [Aksel Kipper: Uus tht Herkulise thtkogus (Nova herculis), 1935]

50 aastat tagasi

Looduskaitse on Eesti NSV-s judmas itsengule, kuid teadliku suhtumise kasvatamiseks kigis meie kodanikes on teha veel palju. Alles mned kuud tagasi viisid Tartu VI Keskkooli pilased pedagoogide juhtimisel rvellikult lbi looduskaitsealuse dendraariumi rstamise. Leidub kinnisilmi elavaid kirvemehi, kes kige ilusamaski plises pargipuus nevad ainult kasutamata kttepuidu-reservi. Seeprast on iga selline suuretiraailine raamat teretulnud, eriti aga huvitavalt kirjutatu, nagu seda on tagasihoidlikult pealkirjastatud Looduskaitse teatmik. [Erast Parmasto: Kauaoodatud raamat, 1960]

25 aastat tagasi

Nd on lihtne vita, et mehed, kellel pead on puid tis, kipuvad linnaehituse aladele, kus nad puupead ongi. Riskeerime siiski esitada ksitavusi. Kas teatri asukoht kahe telgjoone liitumiskohas (Prnu mnt. ja pikendatud Lenini pst.) on piisav phjendus tuhande puu hvitamisele? Kas poleks siiski igem ehitada teater varem valitud paika Tnismel Pioneeride tnava kandis, kus hviks ainult mnikmmend puud? Vib-olla mahub teater sinna koos raamatukoguga, vib-olla ei peagi teaduslik raamatukogu asetsema sdalinnas, sest teadmisjanuline leiab selle ka serva poolt? Kas uus teater on leldse k i g e pakilisem meie kultuuriehitistest, et sellega peab kiirustama? [Jri Elliku, Urmas Roht, Andres Tarand: Mitte ainult hlmikpuu, 1985]Eesti Loodus
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012