Eesti Looduse fotov�istlus
2010/10   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Artikkel EL 2010/10
Berni konventsioon, Euroopa looduskaitse vtmedokument

Tnavune aasta on rahvusvaheliselt kuulutatud eluslooduse mitmekesisuse aastaks. Selleks ajaks lootis maailm elurikkuse kadu tunduvalt aeglustada, Euroopa Liit aga koguni tkestada. Kukkusime lbi, nii Euroopa kui ka maailma mastaabis. Nd tuleb seada uued sihid ja seekord testi eesmrgile juda muidu pole ka inimkonna kestmine kuigi kindel.

Tnavu detsembris peeti Berni konventsiooni juhtkomitee 30. istung. Konventsioon ise sai 30-aastaseks juba eelmisel aastal, kuid juhtkomitee esimene istung peeti aasta prast allkirjastamist. Euroopa looduskaitse arengus on konventsioon etendanud vga suurt osa, kuid ndseks pisut unustusse jnud.
Euroopa looduse ja elupaikade kaitse konventsioon slmiti Bernis 1979. aastal Euroopa Nukogu raames, kuid avati ka sellesse organisatsiooni mittekuuluvatele riikidele. See oli esimene leeuroopalist haaret taotlev looduskaitseleping ja on ndki ainus peaaegu kogu Euroopat hlmav ja looduskaitset kompleksselt ksitlev rahvusvahelise iguse akt.

Praegu on lepingul 50 osalist: kik Euroopa Nukogu liikmesmaad peale Vene Fderatsiooni ja San Marino, lisaks veel neli Aafrika riiki (Burkina Faso, Maroko, Senegal ja Tuneesia) ning Euroopa Liit (EL). Vaatlejana osalevad konventsiooni ts ka Venemaa ja San Marino ning Vatikan, Valgevene, Aleeria ja Cabo Verde.
Berni konventsiooni algsed osalised olid Austria, Belgia, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Liechtenstein, Luksemburg, Madalmaad, Norra, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Suurbritannia, veits, Taani ja Trgi ning Euroopa hendus, ndse EL eelkija.
Konventsiooni rakendamist korraldab juhtkomitee, mida abistab Euroopa Nukogu juures tegutsev sekretariaat ja temaatilised ekspertrhmad. Juhtkomitee vtab vastu resolutsioone ja annab soovitusi ning vib avada nudeid rikkuvate konventsiooniosaliste suhtes toimikuid.

Praegu on lepingul 50 osalist: kik Euroopa Nukogu liikmesmaad peale Vene Fderatsiooni ja San Marino, lisaks veel neli Aafrika riiki (Burkina Faso, Maroko, Senegal ja Tuneesia) ning Euroopa Liit (EL). Vaatlejana osalevad konventsiooni ts ka Venemaa ja San Marino ning Vatikan, Valgevene, Aleeria ja Cabo Verde.
Berni konventsiooni algsed osalised olid Austria, Belgia, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Liechtenstein, Luksemburg, Madalmaad, Norra, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Suurbritannia, veits, Taani ja Trgi ning Euroopa hendus, ndse EL eelkija.
Konventsiooni rakendamist korraldab juhtkomitee, mida abistab Euroopa Nukogu juures tegutsev sekretariaat ja temaatilised ekspertrhmad. Juhtkomitee vtab vastu resolutsioone ja annab soovitusi ning vib avada nudeid rikkuvate konventsiooniosaliste suhtes toimikuid.Aleksei Lotman
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012