Eesti Looduse fotov�istlus
05/2003   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL KSIB EL 05/2003
Millega tegeleb ko-kool ja kellele antakse Roheline lipp?

Tegemist on FEE (Foundation of Environmental Education) keskkonnahariduse projektiga. Eestis on selle fondi esindaja ja liige MT Hoia Eesti Merd. Projekt on meldud eelkige phikoolide pilastele, kes koosts kooli juhtkonna, petajate, majandusttajate, lastevanemate ja kohaliku omavalitsuse esindajatega moodustatud keskkonnanukogus osaledes mrkaks, mistaks, suhtuks ja tegutseks parema elukeskkonna nimel koolis, kodus ja kogu oma vallas vi linnas. Thtsal kohal on oma tegevusest teavitamine kohalike ajalehtede, kooli seinalehe ja muude infokanalite kaudu. Teemasid on kolm: vesi, energia ja prgi. Peateema krval on kooli tegevuskavasse hea llitada ka muid just selles koolis vi piirkonnas olulisi teemasid, olgu nendeks siis sstlik paberikasutus, jalgrattateede vajalikkuse selgitamine vi tervisliku toitumise propageerimine. Eesti valis esimeseks teemaks vee ja sellega tnavu tegelemegi. Pidasime seda vajalikuks, kuna RO Peaassamblee on kuulutanud kesoleva aasta rahvusvaheliseks magevee aastaks (International Year of Freshwater 2003).

Alustamiseks on snastatud seitse sammu, mida teha ko-kooli tarbeks. Kui projekti nuded on tidetud, esitab kool raporti. Selle vaatab lbi Hoia Eesti Merd juurde moodustatud komisjon ja heakskiidu saanud kool tunnistatakse Rohelise lipu vriliseks: talle antakse le lipp ja rahvusvaheline sertifikaat.

Sama fondi alaprojekt on ka Sinine lipp, mis Eestimaa randades ja sadamates on saanud ihaldatud keskkonnahoidliku piirkonna mrgiks. Loodame, et Roheline lipp kooliuel leiab valdades ha enam tunnustust. Koolides on palju vga vajalikke elukeskkonna parandamise projekte, kuid ko-kooli phiidee on, et meile noorte tegijate hulgast kasvaks rohkem olijaid: neid, kellele iseenese, mbruse ja looduskeskkonna sstmine kujuneks elulaadiks, kes silitaks koolist saadud mrkamis- ja mistmisvime ka tiskasvanuna, olles suhtuja ja tegutseja.

Sstmist tuleb meil igahel alustada iseendast.Inna Laanmets, ko-kooli koordinaator Eestis
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012