Eesti Looduse fotov�istlus
2011/11   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Reklaam EL 2011/11
BalticSeaNow.info arendab mereteadlikkust

Aeg-ajalt loeme siit-sealt murelikke teateid Lnemere keskkonnaseisundi kohta. Kuuleme uudiseid invasiivsete vrliikide, sinivetikate vohamise ja lireostuse juhtumite kohta. Vahel mrkame ohustatud mereliikide kaitse kampaaniaid. Kas see infotulv on meie teadlikkust kasvatanud ja merest rohkem hoolima pannud?

Kuni pole otsa saanud Lnemere probleemid, luuakse ka ha uusi merekaitseprojekte. Inimene pib, kuni elab. ks rahvusvahelisi projekte, mis praegu pab Lnemere-rsete rahvaste mereteadlikkust parandada, on BalticSeaNow.info.
Projekti peamised sihtriigid on Soome, Rootsi, Eesti ja Lti. Teavet leiab projekti veebilehelt www.balticseanow.info, kus htlasi saab osaleda vitlustes Lnemere le.
Projekti raames kutsutakse igaht les mereseisundit jlgima. Selleks jagatakse soovijaile valge nn. Secchi ketas, mille abil mdetakse vee lbipaistvust. Tulemuse mrgib ketta kasutaja BalticSeaNow.info portaali: kogutud andmetest luuakse kaart, mis nitab mereseisundit kigis mdetud piirkondades.

Koolipilased eestlaste uurimislaeval. Uut teavet suudame tihti kige paremini meelde jtta vahetu kontakti ja praktilise tegevuse kaudu. Seeprast on viimasel kahel suvel ks projekti partner, Tallinna tehnikalikooli meressteemide instituut kutsunud Eesti koolide pilasi ppereisidele TT uurimislaeval Salme. hepevastel retkedel Soome vi Liivi lahel rgivad teadlased pilastele mere seisundist ja nitavad, kuidas merd uuritakse. Meressteemide instituudis seiratakse, modelleeritakse ja prognoositakse niteks merevee taset, lireostuse levikut ja sinivetikate vohamist; instituudis saab ppida niteks okeanograafiks vi meteoroloogiks.
Ka pilastel lubatakse teadusaparatuurile ked klge panna. Et osaleda, peavad noored kll keset suurt suve maakodudest linna tulema, aga sellegipoolest on nad ppepevast vga huvitatud: ppimine merel erineb harilikust koolipevast ju sootuks.

Uurimislaeval Salme on huvilised saanud kia ka Tallinna merepevadel. Kahel suvel on uudistajaid jtkunud tuhandeid. Neile nidatakse laeva ruume ja mereuurimisvarustust: proovivturosetti veeproovide vtmiseks merest eri sgavuselt, planktonipgi vrku ja muid imepeeni vahendeid, millega mdetakse mere fsikalisi, keemilisi ja bioloogilisi omadusi. Teline tmbenumber on aga mikroskoobi vaatevli, kus saab nha omasoodu askeldavaid mikrovetikaid ja mereloomakesi.

Uus armastus kaamera ees. BalticSeaNow.info ingliskeelsele lehele on loodud mitu interaktiivset keskkonda. Suvel kogusid menu veebikaamerad: paljud hoidsid silma peal Soomes Seili saarel pesitseval kalakotkaperel, aga jlgida saab ka niteks elu vee all. Looduskaameratesse on kerge armuda. Jlgides loomalaste leskasvamist ja -kasvatamist, saab inimene ka liigikaitse snumist paremini aru.
Suvel, suplushooajal, huvitume sinivetikavohangute ulatusest: kus tasub ujuma minna ja kus mitte? Pilvitu ilma korral saab veeitsenguid jlgida BalticSeaNow.info veebilehe satelliidipiltidelt. Portaali oodatakse juurde blogijaid ja lubaduste kaardile oma ideede jdvustajaid: kuidas saaks igaks igapevaste valikute abil soodustada Lnemere head seisundit?

Novembri lpuni kestab rahvusvaheline fotovistlus Baltic Sea in my eyes (Lnemeri minu silmade lbi). Vistlusele vib igaks saata kuni neli Lnemerega seostuvat pilti, parimaid ootavad vrt auhinnad.
Merest hoolimise eest auhindu anda ei ole. Vi siiski, emake loodus kingib meile vastutasuks puhta keskkonna, loodusvarad ja liigirikkuse. Mitte mingi igusega ei vi me neid vtta jrgmistelt plvkondadelt.

ELF-i talguregatt. Ehkki projekti kese on arendada ja hoida teabekanalina ts Lnemere-portaali, on vga oluline ka muu teavitust. ks projekti partner Eestimaa looduse fond (ELF) levitab mereteavet meedias ja on vtnud enda hooleks ka teisi meremaigulisi toimetusi. Niteks startis suve keskel kaheks ndalaks Eesti vikesaartele looduskaitsetdele ELF-i talguregatt. Talguliste seiklusi vana puulaevaga Runbjarn meenutab (b)logiraamat: talguregatt.wordpress.com.

Karin Ojame (1985) on Tallinna tehnikalikooli meressteemide instituudi doktorant ja ttaja.Karin Ojame
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012