Eesti Looduse fotov�istlus
2011/11   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2011/11
Kasaris uued ligipsud

26. septembril anti RMK-le le Matsalu rahvuspargis asuva Kasari luha ligipsuks rajatud lesidud, truubid ja uus Rude sild-regulaator, mis lksid kokku maksma 459 000 eurot.
Tde eesmrk oli aidata hoida Kasari luha vrtuslikku poollooduslikku kooslust ja ja parandada seal elavate liikide, niteks kurvitsaliste elupaiku. lesidud vimaldavad hooldemasinatel piirkonnale ligi pseda: et Euroopa mastaabis ainulaadne niidetav lageluht siliks, tuleb seda regulaarselt niita ja hein luhast vlja vedada.

Projekti raames ehitati Rude jele uus sild-regulaator, millega saab vajaduse korral ka luha veetaset tsta vi langetada. Kasari harujele Vanajele rajati lesidukoht ning veesoontele seitse truupi, mis ei kuivenda maapinda.
Projekti tdele kulus kokku 459 052 eurot Euroopa regionaalarengu fondi raha. Objektid ehitasid osahing Kagumerk ja Skanska EMV.
Kasari luha terviklikuks hoolduseks tuleb korda teha ka juurdepsuteed ja Kloostri sild. Jrgmisel aastal hakataksegi juurdepsuteid rekonstrueerima. Matsalu rahvuspargis asuv Kasari luht on oma 4000 hektariga ks Euroopa suuremaid lageluhtasid. Kasari luht on oluline elukoht mitut liiki taimedele ja loomadele.RMK
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012