Eesti Looduse fotov�istlus
2012/8   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2012/8
Eesti, Lti ja Venemaa teevad koostd keskkonnahariduse vallas

Koostprojekt lhinimega Inimene ja loodus hendab oma tegevusega 11 partnerit Eestist, Ltist ja Venemaalt, mittetulundussektorist riiklike asutusteni. Eestist osalevad projektis Peipsi koostkeskus (CTC) ja Tartu keskkonnahariduskeskus (TKKHK).
Kahe ja poole aasta jooksul korraldatakse koolitusi, koostatakse viis nitust, ttatakse vlja ppematerjale ning arendatakse keskkonnahariduskeskusi. Esimene ldsusele meldud ritus on juuli lpus Venemaal toimuv noortelaager, kus saab osaleda ka 10 Eesti noort.
Koostprojekti peamine eesmrk on histegevuse kaudu parandada inimeste teadlikkust sstvast arengust ja looduskaitsest Eesti-Lti-Vene projektipiirkonnas ning arendada projektis osalevaid keskkonnahariduskeskusi. Projekti kogumaksumus on 1 499 977 eurot, millest 1 349 979 eurot on Eesti-Lti-Vene piirilese koostprogrammi toetus. 241 863 eurot on Eesti partnerite tegevuse elluviimiseks. TKKHK ja CTC tegevust toetab ka KIK.
Projekti juhtpartner on Lti loodushoiu agentuur; Ltist osalevad projektis veel loodusmuuseumi toetajate kogu, Gauja rahvuspark ja Dagda kohalik omavalitsus ning Venemaalt MT Peipsi Jrve Projekt, Sebei rahvuspark, Pihkva andekate laste ja noorte arendamise regionaalne keskus, riiklik loodusvarade kasutamise ja keskkonnakaitse komisjon ning MT Bioloogid Loodushoiu Eest Peterburist.
Septembri lpus korraldatakse projekti partneritele keskkonnahariduse ppereis Eestisse, et tutvustada Eesti kogemusi. Projekti jooksul tehakse samalaadseid ppereise Ltti ja Venemaale, peale selle on plaanis korraldada umbes 50 ppepeva, 22 koolitust ja 3 keskkonnalaagrit. Projektis on thtsal kohal ka kega katsutavad tulemused, niteks Ltis valmib uus uesppeklass, uuendatakse matkaradasid; nii Eesti, Lti kui ka Venemaa keskused saavad soetada ppevahendeid, valmivad eri ppeprogrammid, sh. lhifilmid ja slaidiesitlused. Eestis tiendatakse Kasepl asuvat nitust Peipsi jrve elu tuba mnguliste eksponaatidega, TKKHK valmivasse loodusmajja tuleb nitus taaskasutuse kohta.TKKHK/CTC
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012