Eesti Looduse fotov�istlus
2012/10   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Veebivalvur EL 2012/10
Kahe riigi hine jgi ja vesikond

Vrgupaik gauja.balticrivers.eu/ee/ pajatab projektist Piirilese Gauja/Koiva vesikonna parema hise haldamise tegevused.
Gauja/Koiva on piirilene vesikond, mis jaguneb kahe riigi Eesti ja Lti vahel. Gauja/Koiva vesikonnas letavad jed ja ojad ning ka phjavesi mitu korda Eesti-Lti piiri, seega kasutatakse hiseid veevarusid. Selleprast on hdavajalik edendada jagatud pinna- ja phjaveevarude haldamist, koostades hise veemajanduskava.
Et seda td toetada, viivadki Balti keskkonnafoorumi (BEF) Eesti ja Lti haru, Tallinna tehnikalikool, Eesti maalikool, Lti keskkonna- ja regionaalse arengu ministeerium ja Lti likooli bioloogiainstituut Lti veekoloogia instituudi juhatusel ellu Eesti-Lti programmi 20072013 ja KIK-i rahastatavat projekti.
Projekti tutvustava voldiku leiate vrgupaigast gauja.balticrivers.eu/files/GaujaKoiva_Leaflet_EST.pdf ning Gauja/Koiva vesikonna kaardi gauja.balticrivers.eu/files/Gauja_Koiva_map_resize.pdf.

28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012