Eesti Looduse fotov�istlus
2012/10   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
In memoriam EL 2012/10
Taimi Piin-Aaspllu

3. september 1940 2. september 2012

Taimi lpetas Tartu riikliku likooli bioloogina 1964. aastal. Ta oli keskkoolis olnud tubli ppur ja seda oli nha ka likoolipingutes. Tol ajal olid ppejududeks silmapaistvad botaanikud August Vaga, Hans-Voldemar Trass, Erast Parmasto, Viktor Masing jt., mis kahtlemata mjutas paljude tudengite erialavalikut. Liberaalne ja mistev suhtumine lipilastesse innustas juba varajastest kursustest peale tegelema teadusuuringutega.

Taimi huvitus tsiselt samblikest ja temast sai juba enne likooli lpetamist professionaal, kes tuli toime raskesti ksitletavate kooriksamblikega lumisamblike (Pertusaria) perekonnast. Nende kohta valmis tema diplomit, mida retsensent Erast Parmasto ja auhinnakomisjon hindasid vga krgelt.

likooli jrel tegi Taimi mitmel aastal lihhenoloogilist uurimistd phjamaisel Koola poolsaarel, kus on vga rikas samblikufloora. Vitekirja ta siiski ei koostanud, sest limalt enesekriitilisele Taimile tundus teadustulemusi olevat vhevitu.
Prast Koola-uuringuid tuli Taimi tagasi Tartu likooli. Ta tegeles raskesti mratavate liikidega ning korrastas kogusid, juhendas lipilaste diplomitid, tegi koostd teiste uurijatega nii Eestis kui ka Leningradi botaanikainstituudis, kus teda hinnati kui tundrasamblike head spetsialisti.
Peagi pidi Taimi olude sunnil tkohta vahetama ja asus tle Tallinna botaanikaaeda, kus tema vlitde ja herbaariumi korraldamise kogemused kulusid marjaks ra. Nii kujunesid ka Tallinna botaanikaaias arvestatavad taimekogud, mille kuraator ta oli aastaid. Ta oli siin ks loodushariduse algatajaid, korraldades seente ja samblike nitusi neid tehti aastakmneid.
Phjamaad jidki Taimile sdamelhedaseks: ta osales mitmel ekspeditsioonil Taimrile ja Tukotkale. Taimri maapinnasamblike leviku kohta on Taimi avaldanud teadusajakirjades ja monograafiates le poolesaja artikli, sealhulgas nii iseseisvaid kui ka koosts valminud kirjutisi.
Taimi Piin-Aaspllu oli Eesti lihhenoloogide koolkonna tuntud esindaja, kes oleks judnud enamatki, kui poleks olnud traagilist lahkumist. Ta oli rahvusvahelise lihhenoloogiaassotsiatsiooni (IAL) pikaajaline liige. Taimi Piini-Aaspllut on autasustatud Riigivapi V klassi teenetemrgiga.

Kursusekaaslste ja kaasttajate nimel Jri Martin

28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012