Eesti Looduse fotov�istlus
05/2002   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
UUS EL 05/2002
Natura-alade esmavalik tehtud

Meelis Lokk
1. aprilliks sai keskkon-naministeerium valmis Euroopa Liidu loodus- ja linnuhoiualade vrgustiku Natura 2000 alade esialgse valiku.

Igasse maakonna keskkonnateenistusse ja omavalitsusse riputatakse kuuks ajaks les tulevaste Natura-alade kaardid, kus nendega tutvuma ja neid kommenteerima on oodatud nii maaomanikud kui ka teised asjast huvitatud.

Natura 2000 alade keskne osa on praegused kaitsealad. Kui kaitsealad ei kata Euroopa Liidu kaitset nudvaid liike ja elupaigatpe piisavalt, tuleb juurde leida alasid ka vljaspool kaitsealasid. Osa neist hakkab paiknema eramaadel. Milliseks kujunevad lplikud Natura-alad, selgub lisavlitde ja lbirkimiste kigus.

Eesti le 300 kaitseala, mis asutatud metsade, soode, rohumaade ja teiste koosluste, liikide kasvukohtade ja elupaikade kaitseks, on olulised ka Euroopa jaoks: on ju loodus meil vrreldes Lne-Euroopaga palju paremini silinud. Natura 2000 vrgustiku jaoks pole enamasti uusi range reiimiga kaitsealasid moodustada vaja. Olulisem on jlgida, et neile elupaigatpidele ja liikidele, kelle kaitseks on ala loodud, tagataks testi soodsaimad tingimused.

Looduskaitseosakonna juhataja Hanno Zingel rhutab, et kui Natura-vrgustikuga tuleb looduskaitse eesmrgil liita eramaid, ei tehta seda ilma maaomanikuga lbi rkimata ja kaitsekorraldustingimustes kokku leppimata.

Mingi ala kuulumine Natura-vrgustikku ei thenda veel majandustegevuse keelamist. ldjuhul thendab see, et looduskasutus on endiselt lubatud vi lausa soositud: niteks toetab riik rannaniitude hooldamist.

Ka marjulistele-seenelistele, lihtsalt loodusenautijatele ning jahimeestele ei muutu vrgustiku loomisega suurt midagi. Kehtima jvad kll niteks jahikeelud, kuid uusi keelde tuleb vltida. Vrgustiku loomine on pigem kasulik, sest aitab silitada marjamaid ja ulukite elupaiku.

Sama kehtib harrastuskalastajate ja ldjuhul ka kutseliste kalurite kohta: vrgustik ei lase kalavarudel hvida.KKM
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012