Eesti Looduse fotov�istlus
2011/01   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2011/01
Soomeski pole rattureil kikjal mnus

Phjanaabrid on teinud phjaliku, valdade tasemel uuringu jalgrattasidu olude kohta. Sellest nhtub, et ehkki rattateid on Soomes palju, pole nad sugugi kik kvaliteetsed. Samuti tuleks parandada rattateede vrgustiku loogikat. Ilmselgelt on olukord parem nendes omavalitsustes, kus on koostatud rattaliikluse arengukava.
90% Soome jalgrattateedest on htlasi jalakiguteed ja vaid iga kmnes on eraldatud tervenisti ratastele. Rattasitu seirab ja kogub sellekohast statistikat vaid vike hulk omavalitsusi. Niteks vaid veerandis neist on teada rattasidu osakaal liikluses ning iga kolmas on ksinud tagasisidet teede olukorra kohta.
15 omavalitsust on koostanud rattasidu arengukava ning just seal on viimase kmne aasta jooksul rajatud enim uusi rattateid ja tehtud kige rohkem poliitilisi otsuseid selle transpordiviisi edukigu heaks. Mistagi on neis kohtades ka ratturite rahulolu kige suurem.
Uuringu jreldustes tuuakse esile tungiv vajadus paremate ja loogilisemalt rajatud rattateede jrele eriti linnakeskustes. Rattasidu tunnustamine reaalse transpordissteemi osana nuab Soomes veel ametimeeste ambitsioonikat sektoritevahelist koostd.www.poljin.fi
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012