Eesti Looduse fotov�istlus
2011/01   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Panin thele EL 2011/01
Tallinnas kasvab looduslikuna le kolmandiku Eesti kpaliste liikidest

2009. aasta suvel Tallinna elustikku uurides ootas meid ees mitu llatust. Leidsime Tallinna piires uue I kategooria looduskaitsealuse liigi pstkiviriku leiukoha ning Mnnikul Raku jrve mbrusest avastasime lipilaste Jaana Luige ja Elo Paluojaga telise kpalistemaa.
Pumbajrve res itses poolsada halli kppa ning pool tuhat kuradi-srmkppa, lisaks soo-neiuvaipa ja kahkjaspunast srmkppa. Raku jrve lnekalda noores parasniiskes 30-aastases mnnikus (liituvus 0,5) kasvas mitmesaja itseva taimega srmkpakogumik. Mitmekmne itseva taimega rohelise kokeele, suure koplle ning kuni kmmekonna itseva taimega kahelehise kokeele, laialehise neiuvaiba, tumepunase neiuvaiba ja II kategooria kaitsealuse liigi soovalgu kogumikud kordusid samal metsaalal. Raku jrve lneosa soistel kallastel rmustas silma sadu itsevaid srmkppasid ja soo-neiuvaipasid, siin-seal kasvasid soovalgu, kokeelte ning kahkjaspunase srmkpa kogumikud. Jrve edelakaldal lisandus kpalistest roomav vilge.
SA Sstva Eesti Instituudi tellimisel ja SA KIK rahastamisel lbi viidud Tallinna elustiku uuringu kigus registreerisime eelpoolnimetatutele lisaks tumepunase neiuvaiba Veskimetsast ja mitmelt poolt Jrve metsaalalt, suure koplle ning kahelehise kokeele Veskimetsast, pruunika pesajuure loomaaia salumetsast, srmkpa Veskimetsa ratsaspordibaasi territooriumilt, kahkjaspunase srmkpa Maarjamelt Paepealselt ning Harku jrve lunakaldalt.
Sel aastal kisime Raku jrve mbruses juuni keskel bioloog Riima Niidasega ning juuli alguses Eesti orhideekaitse klubi liikme Rainar Kurbeliga. Veetase Raku jrves oli eelnenud lumerohke talve ning kllalt sademerikka kevade tttu vrreldes mulluse suvega 30 cm krgem. Kpaliste rohkus ei jnud eelmisele suvele alla, rohekas kokeel ning soovalk itsesid isegi arvukamalt. Samas oli vrastav nha mlema kokeele liigi itsevaid taimi leujutatud alal. Rainar Kurbel mras Raku jrve lnekaldal levinuimaks srmkpaks balti srmkpa ning kinnitas kuradi-srmkpa ja vthuul-srmkpa leidumise.

Tiina Elvisto (1957) on botaanik-koloog, Tallinna likooli loodusteaduste osakonna dotsent.Tiina Elvisto
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012