Eesti Looduse fotov�istlus
2011/01   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2011/01
Kiirgusoht Eestis on vhenenud

Keskkonnaministeeriumi korraldatud radioaktiivsete esemete kogumise kampaania kigus koguti suur hulk kiirgusallikaid, sealhulgas ligi 200 kiirgusohu mrgisega suitsuandurit ning saastunud vanametalli. Selle tulemusel vhenes kiirgusoht inimestele ja keskkonnale.
Terve korpusega esemed ldjuhul inimestele ohtlikud ei ole. Kuid mningad kiirgusallikad, niteks nivooandurid, vivad phjustada vga suuri kiirgusdoose. Kiirgus vib kahjustada inimeste tervist, tekitades muutusi verepildis ning DNA-s. Kuna tavavahenditega ei ole vimalik kiirgust kindlaks teha ehk ohtlikke esemeid leida, korraldaski keskkonnaministeerium sellise kampaania.
Et kiirgusallikad asuvad metallkorpustes ja konteinerites, teavitati kampaaniast ka vanametalli kokkuostjaid. htlasi pakuti vimalust, et spetsialistid selgitavad neile metalli kitlemisega seotud kiirgusohte ja korraldavad metalli kiirgustaseme mtmisi. Avastatud saastunud materjal lubati viia radioaktiivsete jtmete hoidlasse. Paraku kasutas ainsana seda vimalust aktsiaselts Kuusakoski.
Kiirgusallikaid aitas kokku koguda radioaktiivsete jtmete kitleja aktsiaselts A.L.A.R.A. Kuigi kampaania on ndseks lppenud, saavad inimesed endistviisi teatada A.L.A.R.A-le kiirgusohtlikest esemetest (tel. 674 1366, e-post alara@alara.ee).
Tpsemalt saab aruande kohta lugeda keskkonnaministeeriumi kodulehel http://www.envir.ee/1143788.Keskkonnaministeerium
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012