Eesti Looduse fotov�istlus
2012/3   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2012/3
Riik jagas teadlastele preemiaid

24. veebruaril, Eesti Vabariigi aastapeval, anti Tartus ktte 2012. aasta riigi teaduspreemiad, milleks haridus- ja teadusministeeriumi eelarvest eraldati 240 000 eurot.
Pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendust eest said 40 000 euro suuruse teaduspreemia lo Lumiste ja Heidi-Ingrid Maaroos.
Eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustde eest plvisid 20 000 euro suuruse teaduspreemia Jaan Janno (tppisteadused, uurimist Prdlesanded mittehomogeensete materjalide ja keskkondade omaduste mramiseks eest), Mart Loog (keemia ja molekulaarbioloogia alal, Rakkude pooldumist reguleerivad fosforleerimisllitid), Kai Kisand (arstiteadus, Kandidoosi uued tekkemehhanismid), lo Mander ja Kalle Kirsime (geo- ja bioteadused, kotehnoloogia maastike aineringe reguleerimisel), Jaan Liira (pllumajandusteadused, Elurikkuse ja selle funktsioonide seosed ruumiprotsessidega kaasaegses pllumajandusmaastikus), Eiki Berg (sotsiaalteadused, Identiteedid, konfliktne enesemratlemine ja de facto riigid) ning Mart Kalm (humanitaarteadused, Vim ja Arhitektuur. Eesti Vabariigi esindusarhitektuur 19181940).
50 000 euro suurune teaduspreemia teadusharu paradigmat ja maailmapilti mjutava silmapaistva avastuse eest jeti andmata, kuna selle kohta ei tehtud htegi ettepanekut.
Laureaatide lhitutvustused leiate vrgupaigast www.hm.ee/index.php?0512819.Haridus- ja teadusministeerium
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012