Eesti Looduse fotov�istlus
2012/3   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Panin thele EL 2012/3
Loomade toidulaod

Mullu sgisel saagisin metsas puid tehes juppideks viltu vajunud pihlaka tve, mille pehastunud nsusse oli kogutud rohkesti pisikesi punaseid kobaras marju, mis tundusid olevat leselehe marjad. Kes on see tegelane, kes on selliseid varusid kogunud? Toiduladu on leitud Plvamaalt Veski kandist, metsas valdavad kuusk ja mnd, lhedal on siirdesoo.
J. Kaplinski Plvamaalt

Kommenteerib vikeimetajate uurija Uudo Timm

Toiduvarusid koguvad paljud linnud ja imetajad. Toidulaod vivad olla selle omanikku arvestades llatavalt suured. Nii vib niteks pesakasti vi puunde kogutud vrbkaku toidulaost leida isegi 6070 toiduobjekti (pisiimetajaid ja vrvulisi) vi kaelushiire laost pilgeni pesakastitie tammetrusid.
Imetajatest soetavad varusid kige usinamalt nrilised. Uruhiired koguvad enamasti toitainerikkaid taimevarsi ja -juuri, hiirlased aga eelistavad mitmesuguseid seemneid. Liigiti erinevad ka panipaikade asukohad. Harilikud oravad teevad mitu viksemat toidusahvrit. Phkleid, tammetrusid, aga ka seemnetega lepaurbi (kbisid) peidavad nad peamiselt maapinnale, sambla vi lehtede alla. Harvem on laoks kasutatud puunsusi. Lendoravad koguvad vahel puuntesse kase-, lepa- ja haavaurbi.
Hamsterlased mgri ja uruhiired on osavad urgude kaevajad ning neisse pannakse tallele ka toiduvarusid. Hiirlased seevastu tegutsevad eelkige maapinnal ning osa neist on head ronijad. Seetttu vib nende toiduladusid leida kndude ja lamapuude alt, kiviaedadest, puuvirnadest, aga ka muudest eri krgusel paiknevatest varjatud kohtadest. Head varjekohad, kus loomad sageli tegutsevad, on nsad puutved, olgu need siis pstised vi lamavad.
Toimetusele saadetud pildil on nsasse pihlakatvesse kokku kantud sna rohkesti leselehe marju. Tavaliselt ei kogu loomad toiduladudesse kergesti riknevat toitu. Mitut liiki loomad kasutavad varjatud kohti ka toitumiseks. Selliste toitumislavade lheduses vib mrgata nii toitumisjnuseid kui ka tarvitamata toitu. Et tpsemalt mrata, kes antud kohas tegutses, tuleks thelepanu prata lhikonnas leiduvatele tegevusjlgedele, nagu nrimisjljed, vljaheited, kpajljed. Nende suurus ja kuju annab lisateavet peremehe kohta. Pildilt neid kahjuks nha ei ole.
Arvestades tegevuskohta tpsustavaid mrkmeid ja toiduobjektiks olevaid marju, vib suure tenosusega arvata, et seal on tegutsenud kas leethiir vi kaelushiir. Mlemad loomad tarvitavad toiduks ka marju, nad on head ronijad ning kasutavad sageli varjekohtadena nsaid tvesid. Kuna tegevuskoht oli Plvamaal, siis lisandub neile kahtlusalustele liikidele vaid Kagu-Eestis elav vike-metshiir.

28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012