Eesti Looduse fotov�istlus
2012/3   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Veebivalvur EL 2012/3
Taastuvenergia osakaal Euroopas suureneb

EurObservER Barometer on avaldanud kokkuvtte The State of Renewable Energies in Europe (Taastuvaenergia seisund Euroopas), mida saab inglis- ja prantsuskeelses 248-lehekljelises pdf-vormingus uurida vrgupaigast www.eurobserv-er.org/pdf/bilan11.asp.
Raport annab levaate kigist taastuvenergia tehnoloogiatest 27 Euroopa Liidu liikmesriigis, toob esile taastuvenergia osakaalu ning mrgib ra seitse edulugu selles valdkonnas.
Mned vtmearvud aasta 2010 kohta. Taastuvenergia osa kogu energiatarbimisest EL-s oli 12,4% (2009. a. 11,5%), elektritootmisest 19,8% (2009. a. 18,2%). Sisemaisest kogu energiatarbimisest oli taastuvenergia osa 9,9% (2009. a. 9,1%). Taastuvenergia tootmises leidsid rakendust 1,11 miljonit inimest (2009 .a. 0,91 miljonit), sellega seotud majandustegevuse maht oli 127 miljardit euro (2009. a. 120 miljardit).
Absoluutarvudes vastas kogu energiatarbimine 2010. aastal 1170,7 miljonile tingktusetonnile (Mtoe), 2009. aastal oli see 1146,3 Mtoe; taastuvallikaist prit energia tarbimine oli aga vastavalt 145 ja 131,6 Mtoe.
EurObservER Barometer on philiselt Prantsusmaa energia- ja keskkonnainstitutsioonide projekt, mida Euroopa Komisjon toetab programmi Intelligent Energy Europe raames.EurObservER Barometer
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012