Eesti Looduse fotov�istlus
2012/9   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2012/9
KIK sai taotlusi le 60 miljoni euro kohta

Keskkonnainvesteeringute keskuses lppenud keskkonnatasudest rahastatava keskkonnaprogrammi tnavuses teises taotlusvoorus laekus elektroonilise infossteemi KIKAS kaudu kokku 896 taotlust kogusummas 61 637 243 miljonit eurot.
Populaarseim programm oli tavapraselt keskkonnateadlikkus, kuhu koos keskkonnateadlikkuse maakondliku programmiga esitati kokku 389 taotlust kogusummas ligi 5 miljonit eurot.
Keskkonnateadlikkuse programm, mille eesmrk on kujundada Eesti elanike vrtushinnangud ja kitumisharjumused keskkonnasstlikuks, on olnud populaarne juba mitmeid voore, moodustades ka seekord peaaegu poole esitatud taotluste arvust.
Suuremad toetussoovid olid veel veemajanduse programmis ja atmosfrihu kaitse programmis, vastavalt 19,2 miljonit eurot ja 117 taotlust ning 18,7 miljonit eurot ja 65 taotlust.
Piirkonniti laekus kige rohkem taotlusi Tartu- ja Harjumaalt ning kige vhem esitati neid Hiiu-, Plva- ja Raplamaalt.
KIK kontrollib taotluste vastavust finantskorrale ja keskkonnaministri mrusele, mis reguleerib toetuste andmist, ning edastab seejrel nuetele vastavad taotlused sisuliseks hindamiseks keskkonnaministeeriumile. Keskkonnateadlikkuse maakondlikud taotlused edastab KIK sisuliseks hindamiseks maakondlikele trhmadele. Lpliku otsuse taotlusvoorul osalenud projektide rahastamise kohta teeb KIK-i nukogu eeldatavasti novembri lpus.
Keskkonnaprogramm toetab projekte heteistkmnes valdkonnas: veemajandus, jtmekitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, maapu, atmosfrihukaitse, merekeskkond, keskkonnateadlikkus. Neile lisandub maakondlik programm, mis koosneb eelnimetatud valdkondade viksemamahulistest projektidest.KIK
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012