Eesti Looduse fotov�istlus
2012/9   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2012/9
Keskkonnainspektsioon li patuarved kokku

Keskkonnainspektsioon alustas tnavu esimesel poolaastal kokku 825 vrteomenetlust ja 20 kriminaalmenetlust. Kontrollimaks keskkonnanuete titmist, tehti htekokku 7920 kontrollkiku: keskmiselt iga heksa kontrollkigu kohta algatati ks menetlus.
329 vrteomenetlust tuli algatada seetttu, et satuti vastuollu kalapgiseadusega. Peale selle avastasid inspektorid 659 korral veekogudest selgusetu kuuluvusega pgivahendeid, seega pannakse enim seadusrikkumisi endiselt toime kalapgivaldkonnas.
Arvukamalt tuvastati veel eksimisi jtme- ja looduskaitseseaduse vastu, mille tttu algatati vastavalt 161 ja 80 vrteomenetlust. sna vrdselt oli menetlusi metsa-, jahi- ja veeseadusest leastumise kohta: vastavalt 53, 61 ja 63.
Vrteomenetlusi alustati veel kiirgusseaduse, maapueseaduse, pakendiseaduse, tuleohutuse seaduse ning saastuse vltimise ja kontrolli seaduse nuete eiramise tttu. Neis valdkondades jb rikkumiste arv he ja seitsme vahele.
Poole aastaga mras inspektsioon vrtegude eest rahatrahve 568 isikule, sealhulgas nii juriidilistele kui ka fsilistele isikutele kogusummas 81 423 eurot. 112 isikut said menetluse kigus hoiatuse.
Inspektsioon tegi esimesel poolaastal ka 12 ettekirjutust, neist kuus olid seotud jtmetega, kolmel juhul oli eksitud veekaitse- ning kolmel korral ranna- ja kaldakaitse nuete vastu.
Alustatud paarikmnest kriminaalasjast kmne puhul rikuti kalapgi-, kuuel juhul metsaseaduse nudeid. Kaks kriminaalmenetlust on algatatud vlishuprobleemide ja kaks kaevandamise tttu.Keskkonnainspektsioon
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012